Folkeregisteret: Du bør melde din flytting til Folkeregisteret for å endre din folkeregistrerte adresse. Når dette er gjort, vil andre offentlige instanser automatisk få beskjed om endringen, og du vil være registrert på din nye adresse.

Posten: Meld også adresseendring til Posten. Dette vil sikre at posten din blir videresendt til den nye adressen din fra bekjente eller kontakter som ikke er informert om flyttingen ennå. Posten tilbyr assistanse, men du må regne med å bruke litt tid på å sende e-poster, fylle ut adresseendringskort, logge inn på nettstedet deres og oppdatere adressen din i ulike profiler.