Har du glemt å sende flyttemelding anbefaler vi at du raskt går inn og melder flytting. Har du ikke oppgitt bostedsadresse skal du registreres uten fast bosted. Etter ny folkeregisterlov som trådte i kraft 1.oktober 2017 kan folkeregisteret myndigheten gi bøter hvis man ikke har oppgitt hvem som bor på adressen.