Omadressering og adresseendring er to forskjellige prosesser når det gjelder endring av adresse. Omadressering er midlertidig og betyr at posten din vil bli videresendt til den nye adressen i en begrenset tidsperiode. Adresseendring er permanent og betyr at din offisielle adresse blir oppdatert. For å sette i gang en omadressering, må du registrere dette hos Posten Norge. Adresseendring kan også bli informert til Posten, men den permanente endringen må du melde til Folkeregisteret.