Posten oppdaterer bedrifters kundelister med nye adresser, men dette er en valgfri tjeneste som bedriften må betale litt for. Derfor er det viktig å gi beskjed om din nye adresse til bedrifter du har et kundeforhold med.