Flyttemelding til Posten

Flyttemelding til Posten

Å flytte til en ny adresse kan være en spennende, men samtidig stressende opplevelse. I tillegg til å organisere flyttevask, pakking og frakt av inventar, må du også sørge for å melde adresseendring til ulike tjenester og organisasjoner. Her vil vi guide deg gjennom prosessen med å sende en flyttemelding til Posten, slik at du kan sikre at dine brevsendinger blir videresendt til din nye adresse uten problemer.

Hvorfor melde flytting?

Når du flytter til en ny adresse, er det viktig å melde adresseendring til Posten for å unngå at viktig post havner på feil sted. Selv om mange tjenester i dag har automatiske systemer for å oppdatere adressen din, er det fortsatt noen tilbydere som er avhengige av at du selv melder inn endringen. Derfor er det viktig å være proaktiv og sørge for at Posten er oppdatert med din nye adresse.

Skatteetaten og Posten har samordnet sine nettjenester for å gjøre det enklere å melde flytting. Det er helt gratis å melde flytting i Norge.

Tidsfrist for flyttemelding

Ifølge folkeregisterloven § 6-1, har du plikt til å melde flytting og adresseendring når du flytter til en annen kommune. Flyttemeldingen til Folkeregisteret må sendes senest åtte dager etter flyttingen. Dette er viktig å huske på, da det kan være konsekvenser dersom du ikke følger denne fristen.

Slik gjør du det

Følg disse enkle trinnene for å sende en flyttemelding til Posten:

Trinn 1: Logg Inn med BankID eller Alternativ Innlogging

Gå til Posten sin nettside (www.posten.no) og se etter «Flyttemelding» eller «Endre adresse» seksjonen. Her vil du bli bedt om å logge inn med BankID eller en annen alternativ innloggingsmetode.

Trinn 2: Registrer Din Nye Adresse

Når du har logget inn, vil du bli bedt om å registrere din nye adresse. Dette er det viktigste trinnet i prosessen. Sørg for å oppgi nøyaktig adresseinformasjon, inkludert postnummer og poststed.

Trinn 3: Velg Videresendingstjenester

Posten tilbyr muligheten for å videresende brevsendinger til din nye adresse i to måneder. Du kan velge å benytte denne tjenesten ved å følge instruksjonene på nettsiden. I tillegg kan du velge om Posten skal videresende din nye adresse til Folkeregisteret.

Trinn 4: Betal for Tjenester Utover To Måneder

Dersom du trenger at Posten videresender brevsendinger til din nye adresse i mer enn to måneder, må du betale for denne tjenesten. Du kan enkelt gjøre dette ved å bruke Visa eller Mastercard.

Trinn 5: Motta Kvittering

Etter at du har fullført prosessen, vil du motta en kvittering fra både Posten og Folkeregisteret. Dette bekrefter at din flyttemelding er mottatt og registrert.

Å melde adresseendring til Posten er en viktig del av flytteprosessen. Ved å følge denne enkle guiden, kan du sikre at dine brevsendinger blir videresendt til din nye adresse, og unngå unødvendige problemer og forsinkelser. Husk å gjøre dette innen åtte dager etter flyttingen, og sørge for at all post når deg på rett adresse.